Image

Søk om deltakelse

Vi søker overvektige til vårt pilotprosjekt

Image

Hvem passer det for?

Du er egnet for å søke deltakelse i vårt pilotprosjekt hvis du:

  • Har BMI over 30.
  • Ønsker å gå varig ned i vekt, men ikke har klart det på egen hånd.
  • Søker et helhetlig vektreduksjonsprogram hvor du får hjelp til å takle dine spesifikke utfordringer.
  • Vil forplikte deg til å gjennomføre det eller de trinnene i vårt program som du trenger for å nå din idealvekt. Vi ønsker både deltakere som har nytte av å starte på trinn 1. Vi ønsker også kontakt med deg som har «prøvd alt», og hvor trinn 2 og/eller trinn 3 vil være aktuelt.

Vi ønsker å undersøke effekten av hvert enkelt trinn i vårt program for vektreduksjon. Å bli med på vårt pilotprosjekt stiller derfor også krav til deg, hvor vi har behov for dine tilbakemeldinger i form av samtaler, fokusgrupper og spørreskjemaer – i tillegg til tester (blodprøver) ved programstart- og slutt.

Pris

Vi vil gi et utvalg deltakere en svært gunstig pris for å gjennomføre vårt program. Ta kontakt med oss hvis du er aktuell for et eller flere trinn i vårt program. Da vil vi fortelle deg i detalj hva de tre trinnene innebærer, og sammen vurdere om du er egnet for deltakelse.

Er du egnet?

Ta testen nedenfor for å finne ut om du er egnet for vårt program. Om du kvalifiserer får du mulighet til å søke om deltakelse i pilotprogrammet.

Beregn din BMI

Din høyde
cm
Din vekt
kg
Vekt
Din BMI vises her

Fyll ut høyde og vekt i skjemaet, så vises din BMI her.

Vekt
Din BMI er 16,5

Din BMI indikerer at du er undervektig (0-18,5). Ta gjerne kontakt med oss for rådgivning for å oppnå en god og sunn normalvekt.

Vekt
Din BMI er 23,5

Din BMI indikerer at du er normalvektig (18,5-25), og du vil ikke ha behov for å delta i vårt program.

Vekt
Din BMI er 28

Din BMI indikerer at du er overvektig (25-30), men du kvalifiserer likevel ikke til vårt program. Ta gjerne kontakt med oss for rådgivning.

Vekt
Din BMI er 35

Din BMI indikerer at du har en helseskadelig overvekt (over 30), noe som kvalifiserer deg til deltakelse i vårt program.

Din motivasjon

Jeg ønsker å redusere risiko for å bli syk av min overvekt
Jeg er innstilt på å ta tak i det problemet min overvekt er for meg

Resultat

Analyse
Ditt resultat vises her

Fyll inn data i alle feltene ovenfor så vises ditt testresultat her.

Analyse
Du kvalifiserer ikke til deltakelse i vårt program

Om du likevel ønsker å komme i kontakt med oss for rådgivning som kan hjelpe deg med å oppnå ønsket vekt står du fritt til å kontakte oss.

Analyse
Du kvalifiserer til deltakelse i vårt program

Du er velkommen til å sende inn søknad om deltakse i vårt pilotprogram. Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg når vi har vurdert den.

Søk om deltakelse i pilotprogrammet

Ditt navn
Din alder
Telefon
E-post
Icon